Mừng Xuân Ất  Mùi


Đồng thanh tương ứng
Hai mươi ba năm giữ vững tình nhau
Đường dài tình nặng nghĩa sâu
Xuân về mỗi độ chúc nhau an lành
Chúc bằng hữu an sinh hạnh phúc
Tình Bác - Tôi như trúc đứng bờ
Xuân về gửi mấy vài thơ.

 

Thanh Thủy
Phố cổ Chi Lăng

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU