Ở Tù


Ở tù sung sướng biết là bao
Cửa đóng then cài có thủ lao
Ăn uống lính hầu mang tận cửa
Vui chơi cai ngục giữ bên rào
Đi đứng công an đưa đón đẹp
Đến Tòa chánh án bước ra chào
Ra về có trở vào không nhỉ
Mức sống như vầy cũng quá cao.

Thanh Thủy
Hóc Môn thu 1984

 

{module Articles - Related }

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU