Ta thân ngựa đá ở trên đời
Hiên ngang chẳng dựa đến loài người
Có đó không ăn, không lụy đất
Nước kia chẳng uống chẳng kiêng trời
Bão gió hung hăng đâu lật nổi
Sóng thần cao vút khó làm trôi
Mọi người đều sống như ta cả
Cuộc sống bất cần lại thảnh thơi
                
Trung thu Canh Dần  2010

batcan

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU