Tám Tám

TTTT2

Tám tám mùa xuân bấy tuổi đời 
Lim, sao còn mục huống chi người
Óc còn minh mẫn còn thi phú
Gối vẫn cường cân, vẫn dạo chơi
Sáng tạo dựng xây cùng dòng tộc
Nhân tình vun đắp với mọi người
Thế thái nhân tình chưa dẹp được
Óc còn minh mẫn cứ thơ chơi.
 
Ngày 8 tháng 12 Tân Mão

01/01/2012

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU