Bố Con

Một tô cháo cá cuối chiều thu
Giường tre, quán lá gió vi vu
Bố con chia sẻ vui tâm sự
Sóng vỗ nhẹ bờ, tiếng nhạc ru

Thanh Thủy

2011

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU