Cầu Tràng Tiền Tự Thán
 
7013015189 5e33fc577f bb
 
Trăm năm dài ngắn là bao nhỉ?
Ta đứng hai đầu thật thủy chung.
Qua mấy triều vua và sụp đổ,
Trải bao thế cuộc với tương phùng.
Thuở trước một thời đà vang bóng,
Ngày nay hai kiếp thật não lòng!
Đồng thời biết có còn ai tá!
Thế sự nhìn xem dễ chán không.
 
Thanh Thủy
1988.
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU