Buồn hỡi! chào hoài chẳng có quen
Buồn như tăng tiến cứ triền miên
Buồn như cậu bé chiều, cưng, dưỡng
Chóng lớn càng gây lắm hận phiền

Ai chẳng cùng mi gặp một lần
Gặp rồi muốn dứt lại tần ngần
Quên mi mà chẳng sao quên được
Mi đã hiện hình gã phù dung

Ngày lại, ngày qua ngày lại ngày
Biết bao tâm sự cứ vơi đầy
Ứ dồn chất chứa cao muôn trượng
Vượt Hy Mã rồi mi có hay ?!

20/4/2011

 

BonjourTristesse

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU