Ngoảnh nhìn thế giới tân tiến thật
Tiếc mình chẳng phải tuổi đôi mươi!

Thấm thoát thì ra đã hai ngàn,
Bấm tay tính thử bước thời gian…
Sánh cùng đại thọ thì chẳng đủ,
So với tân xuân đá thành vàng.
Bảy sáu (76) tuổi đời phơi tay trắng
Ba tư (3/4) thế kỷ chứa ngổn ngang
Chẳng phải sinh voi trời sinh cỏ
Không tài tế thế, chẳng an bang.

01/01/2000
25 tháng 11 Kỷ Mão

2000

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU