Gia Viên

giavien
 
Cổng vào vệ sĩ râu xồm đứng
Hiên tây kiều nữ ngọc lan xinh
Trung tâm song lão vui đàm đạo
Tiền diện xuân dung dáng hữu tình
Trên Tâm Hương các uy nghi tọa
Dưới Dạ thư hiên khách luận bình
Trà đạo tinh hoa chung tú hữu
Gia đình thuần túy hạnh phúc sinh .
              
01/01/2012

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU