Bước tới Đài Loan đất đoạn tràng
 Mấy cô dâu Việt lắm đa đoan
 Đời khổ đổi đời, đời không đổi
 Mơ sang thay cảnh, cảnh chẳng sang
 Thoát kiếp Ô xin đi làm tớ
 Vợ nhà tỷ phú lại hầu bàn
 Diêm dúa nỗi đời nơi đất khách
 Quê nhà khuyên trẻ chớ mộng vàng

 2009

 giacmongdoi

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU