Đêm Thơ Thiên Đình

Khuya qua bên gối trăng tà
Mơ màng những tưởng Hằng Nga ôm mình
Say trà, say bánh, say tình
Ngất ngây nơi chốn Thiên Đình “ TRUNG THU “
Nghê thường êm ả như ru
Lân bay, phụng múa, rồng đu, khỉ cười
Tề Thiên móc móc trong tai
Lấy ra cây gậy, gậy dài lạ thay
Tung lên rồi lại bắt ngay
Múa vun vút gió, trên tay vòng tròn
Vòng tròn bay vào không gian
Đuổi theo một chiếc phi thuyền đang bay
Dẫn vào một Mỹ, một Tây
Tâu cùng Thượng Đế “Giặc Bay Phá Trời “
Thượng Đế vừa phán vừa cười
“ Cho hai tên giặc cùng ngồi thưởng trăng
Tiệc rồi Trẩm sẽ ban xăng
Trở về trần thế làm ăn hiền lành
Gửi theo Thanh Thủy đồng hành
Năm sau trở lại cung đình họa thơ “

Phi thuyền nổ máy, tan mơ!
Mình nằm luyến tiếc đêm thơ Thiên đình.
       
Trung thu Canh dần 2010

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU