Mặt hoa, da phấn đẹp làm sao
Được đứng bên em đã tự hào
Mắt liếc sáng như làn điện chớp
Miệng cười tươi đẹp tợ rừng đào
Hơi thơm thoang thoảng hương hoa bưởi
Chân vuốt, lưng eo, ngực thoát bà
Mẹ đã sinh em đêm trăng tỏ
Em là trăng sáng giữa trời sao

Du xuân cùng Tố nữ

dep

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU