Dạ sầu

Hộp thơ mở mãi không thấy bóng
Tâm sự muôn điều tỏ cùng ai
Cái tuổi cuối đời còn vô vọng
Giang sơn đất nước cứ u hoài


Thư hiên trăng rọi chia hoài niệm
Dạ ngoại nhạc trùng rõ lòng ai
Quốc quốc dạ sầu vong quốc hận
Trăm năm ghi lại một cuộc đời

Thanh Thủy

Hoà tấu "Dạ sầu" - nhạc NguyễnTâm Hàn - Saxophonist Thái Hoà

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU