Tống Biệt 

 

Bính Thân loạn nạn khắp bầu trời
Căn bệnh Zika lại ra đời
Teo não mẹ con lây khốn khó
Mọi người nơm nớp sợ vạ rơi
Gia cầm mang bệnh H5N6
Chăn nuôi không đắc để chôn vùi
Chiến tranh hăm dọa khắp nơi nơi
Trung quốc Hitler đang tái thế
Đem bom nguyên tử dọa loài người


Thanh Thủy

 
 
 
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU