Nhưng đời còn tăm tối
Nỗi oan khiên đang
Đè nặng đám dân lành
Biết bao giờ hưởng trọn
Buổi bình minh
Mà dân chúng
Mọi người đều hạnh phúc
    
Viết đón thu Canh Dần
10-8-2O10

cop

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU