Gặp nhau ngày báo hiếu
Nhớ ân đức tổ tiên
Đã dày công xây dựng
Sản sinh con cháu hiền
Hai bốn đời tăng trưởng
Đáng mặt giống Rồng Tiên

Tặng nhà thơ Lê-Viết-Định

Viết tại Tổ Đường Lê viết tộc
Ngày VU LAN  canh dần (2010 )

chuhieu

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU