Xuân Giác

Tám sáu lần xuân lấm bụi trần
 Công danh, sự nghiệp chỉ là phân
 Đường về Tây trúc xa xa lắm
 Sớm tránh luân hồi hởi thế nhân


 Sau cuộc đi thăm nhà dưỡng lão
 đầu năm 2010

xuangiac

 

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU