Huý kỵ Nhạc mẫu 

Tôn, Liệu, Lý, Hùng, Lan, Ánh, Ái
Nghĩa tế, Ôxin, trọn khách nhà.
Kỵ Mệ năm nay buồn tê tái
Trưa xong ai nấy trở về nhà

emlechua

Đèn rạng, hương chong, ngồi tưởng nhớ
Năm ngoái còn Bà nói ba hoa
Con cháu vui cười nghe rộn rã
Đêm nay hương, nước, một mình ta.

Ngày 12 tháng 3 năm Quí Tỵ

21/4/2013
 


NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU