Viếng Cảnh Non Nước 

 

7 Marble Cave Temple

Sáu mươi lăm tuổi trèo Non nước,
Thẳng đứng trời xây đá mấy từng.
Trăm bậc đá leo chưa mỏi gối,
Mười hang sâu tuột chẳng chồn chân.
Thông vân nhìn cảnh đầy mờ ảo,
Nhũ thạch lạnh lùng nước rỉ thân.
Khéo khen thợ tạo tài đẽo đá,
Xây Ngũ hành sơn đứng thẳng thừng.
 
Thanh Thủy

4/1989.
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU