Kiếp người

(Xin đáp lại "Tiếng thời gian" của anh Ngô  Phong)

Luân xa quay trọn ấy luân hồi
Mọi vật rồi ra phải đổi dời
Quy luật thời gian không đứng lại
Mấy ai lội ngược để tìm vui
Tình thương đã sẵn xếp trong đầu
Muốn gởi bây chừ biết gởi đâu
Vui vầy lúc sống là đền đáp
Diệt là giải thoát hết khổ đau!

Thanh Thủy
 
Lâu ngày gặp lại cố tri
Mến nhau chừ biết nói gì nữa đây
11/01/2013

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU