Ngày Ta Chết
 
 tro choi tri tue 7
 
Ngày nào đó khi ta lìa thế cuộc
Khuyên cháu con đừng tính chuyện linh đình
Một quan tài đủ nặng bốn người khênh
Đồ tẩm liệm chỉ cần quần áo cũ
Không đổ đất, chẳng cần đồ ấp ủ
Chẳng để lâu thêm vướng bận, phiền hà
Hai mươi bốn giờ đúng luật đưa ra,
Để phường xóm khỏi sợ mùi tiêm nhiễm
Không thầy cúng, cũng chẳng cần triệu liệm
Chẳng cần thầy Địa lý lôi thôi
Cần cháu con đủ lấy bốn người thôi
Khiêng ra bãi tha ma đào lỗ lấp
Sống là thế, chết cần gì cố chấp
Lấp cho sâu kẻo sợ xóm phường hôi
Sống không thừa, nhưng chết lại là rồi
Làm cho lắm chẳng qua vì miệng thế
Ta đã sống, sống nhiều cho thế thệ
Ta chết đi đâu cần chuyện phô bày
Cọp chết rồi da vẫn hãy còn đây
Cọp tuy chết nhưng khí hùng nào chết
Tuy đang sống, ta viết lời giã biệt
Tin cháu con lòng hiếu thảo là đây
Nghe lời ta, đừng tính chuyện phô bày
Con cháu thảo biết nghe lời quá cố
Bạn bè có vài người nào đó
Tiễn đưa ta đến an nghĩ cuối cùng
Đưa tay chào vui với cuộc đời chung
Chỉ còn hận mình chưa xoay trục đất!
Trong cuộc sống vẫn còn nhiều uất ức
Khuyên cháu con cố gánh vác sơn hà
Không khóc than, không tự mãn mới là
Dân tộc Việt muôn đời là BẤT KHUẤT
 
 
Thanh Thủy
12/1989
 
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU