Ngựa con, Voi lão

Phụng sự quốc gia sức đã mòn
Sức mòn trí lực vẫn đang còn
Ý chí nấu nung hồn tông tộc
Thơ văn tân tạo nếp xóm làng
Tình quê mang nỗi niềm năm tháng
Tuổi thọ chưa vui chuyện thế gian
Ngựa con háu đá quên ơn cũ
Voi lão đành quỳ trước thời gian


Tặng một cán bộ lão thành bị đập đổ sanh phần 2003

nguavoi

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU