Trung thu ăn bánh, uống trà quê
Thơ chẳng ra thơ, vè chẳng vè
Trăng sáng không làm mơ mộng nữa
Chị Hằng không có Cuội vè quê

Mơ xa không có trở về gần
Nhìn trẻ nô đùa dưới ánh trăng
Lân quay, lân nhảy theo hồi trống
Rồng lộn, rồng bay giởn với lân

Mấy chú Địa lu phe phảy quạt
Bụng to như lợn, mắt thì sưng
Lủ trẻ theo Lân, la inh ỏi
Thế là thêm nữa một thu phân

Trung thu Kỷ Sửu 2009

tanmotgiacmo

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU