Đong đưa gió sớm tùng mơn trớn
Ẻo lả trời trưa liễu rũ mềm
Tranh nắng mai khoe màu vàng thắm
Nhìn mây trúc ủ nét xanh êm
Nửa giàn hoa lý đưa hương dịu
Vài đóa tường vi phủ bóng đêm
Trăng vòng cung khuyết trời tây rọi
Chuông động u minh một nét thiền.

Đông Đinh Sửu 1997

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU