Dạ Tâm Giao

PhotoFunia Festive Reading Regular 2017 12 06 10 45 34

 

Lên thăm Sư Phụ dạ tâm giao

Thanh Thủy, Thầy ta đáng tự hào

Toàn tập thơ ra nơi Mỹ quốc

Tinh thần tứ ở chốn hương sao

Việt Nam trí tuệ khơi niềm dậy

Quốc tế tư thiên khởi nỗi trào

Ý chí tôi rèn trong dạ hảo

Lên thăm Sư Phụ dạ tâm giao!

 3c9676f9831a

Thanh Ân

4:12 PM  01/12/2017 ~ 14/10/Đinh Dậu

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU