Khai Bút  
 

khaibut
Tân niên khai bút bút hanh thông
Bút đáo Hoàng, Trường bút lập công   
Bút đề Đông hải phong lãng tỉnh
Bút cai Quân Lực bút anh hùng
 
Ngày 8 tháng 12 năm Tân Mão
01/01/2012

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU