Tượng Gỗ Anh Hùng

dieu khac go 3b

 
Ai đem gỗ tạp đẽo nên ông?
Sơn phết ra rồi cũng dễ trông.
Hốt, mũ, cân, đai xem chỉnh tệ,
Bào, hia, kiếm, tiễn vẻ hanh thông
Nắng soi mình nức e xác hũi
Mưa dội hông cành ngại thây phung
Hỏi thử có qua cơn bão táp?
Mối tha, mọt nghiến cũng anh hùng!
 
 
Thanh Thủy
12/1989
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU