Đàn bà cũng lắm dáng đi
Mổi người một vẻ, huống gì của riêng
Người thích xuyến, kẻ ưa kiền
Người ưa mã nảo, hạt huyền, bạch kim
Người bảo bướm, kẻ gọi chim
Của chìm, của nổi, của tìm chẵng ra
Hương người cũng giống hương hoa
Dịu dàng như bưởi, đậm đà như ngâu
Có người thoang thoảng hương cau
Có người đậm đặc như mùi dạ hương
Những đêm trời nặng hạt sương
Quá thơm ngạt thở kiếm đường cách xa
Da người cũng giống màu hoa
Hồng đào, hồng thắm cùng là bạch lan
Người hào phóng, kẻ đoan trang
Cao, lùn, dài, ngắn khó bàn thế nao
Tóc tơ ở những nơi nào
Không đi thì biết làm sao cho tường
 

Khen thay chị Hồ Xuân Hương
Tóm trong câu kết tình trường thật hay
“Người ơi! Người hãy về đây”
“Thịt da đâu cũng thế này mà thôi”

NHÂN ĐỌC THƠ H X H

Lời cây quạt giây ở Huế:
 Mùa đông thì xếp vào chăn
 Ngày hè nắng cực đem căn hết mình
 Thế nhân THẬM vô tình !!
 
 Hè 2010

 

 

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU