Tự Cảm ( Xuân Đinh Dậu)
 
Niên chung nguyệt tận giọt tiêu sầu
Gõ mái tôn buồn suốt canh thâu
Chín mươi hai (92) tuổi đầu chưa trắng
Ăn uống thực đơn “Quân tử tàu”
Răng đủ nhai xương chưa ngán cứng
Mắt còn ngắm rõ được muôn màu
Chân đi bách bộ cùng ngày tháng
Luyện “Dịch cân kinh” thú đứng đầu
Sáu ngàn (6000) lần vẫy tay mỗi sáng
Thiền tọa, khí công nín thở sâu
Thi tứ đôi vần thương đất nước
Hoàng, Trường Sa mất thật là đau
Tiếc mình chẳng phải đôi mươi nữa
Giáp chiến phân thây lũ giặc Tàu

Thanh Thủy
Tết 2017 Xuân Đinh Dậu
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU