Mối Tình Tay Ba

Ba ta chung một mối tình,
Mười năm có lẽ, chòng chành thuyền nan!
Đường dài muôn dặm quan sang,
Một nàng đứng đó hai chàng ra đi!
Vì đâu có tấm tình si?
Tình, tiền, danh vọng có gì ở trong.
Vì đâu lòng chẳng đẹp lòng,
Tơ tình rối tợ bòng bong thế này?
Yêu nhau chưa được bao ngày,
Mà nỡ hát bài chia tay sao đành!
Tưởng là non nước thanh bình
Yêu nhau hòa thuận mối tình tay ba
Ai ngờ lòng dạ xấu xa
Nhẹ tình, nặng của mà ra thế này.
Thôi thì đứt gánh từ đây.
 
 
Thanh Thủy
1/7/1989
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU