Ba vạn sáu ngàn, trăm lần xuân
Mấy ai đón hết bấy nhiêu lần
Xuân đi, xuân đến, xuân bất tận
Xuân đến rồi ta sẽ héo dầnXuân đến rồi ta sẽ héo dần
Vui xuân lắm kẽ cũng buồn xuân
Sinh, già, bệnh, chết, xuân vô cảm
Sống, chết vẫn là chuyện thế nhân !!

1-10-125

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU