In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Tập Thơ Thanh Thủy (phần 1)
Số lần đọc: 1517

 Nhớ mẹ ngày xưa bên song cửa
 Hướng mắt ngóng chờ cháu con xa
 Ngày tháng trôi đi cùng thương nhớ
 Con cháu vẫn chưa ghé lại nhà
 
 Mắt mẹ u hoài với tháng năm
 Ngày thu nhạt nắng gió qua song
 Hình ảnh chúng con trong trí mẹ
 Cảm động, xót xa lệ ướt cằm
 
 Chúng con vui sống ở ngoài xa
 Cuộc sống dập dồn với phong ba
 Nhớ mẹ lắm khi trào nước mắt
 Những buổi hoàng hôn ngoảnh lại nhà
 
 Thế rồi lịch sử lại sang trang
 Mẹ đã an vui chốn suối vàng
 Con lại trở về bên song cửa
 Mắt lệ ngày thu cũng ứa tràn.


 Thu 2008

dongdoi