I

Trăng ơi ! Trăng hãy vào đây
Tay đâu trăng gối, mặt đâu trăng sờ
Nõn nà trăng đẹp hơn mơ
Bao nhiêu mộng ước bây giờ là đây.

Trăng đẹp cuối đông Đinh Sửu
15/1/1998

II

Hôm nay em trở lại thăm tôi
Giữa lúc đêm khuya đẹp tuyệt vời
Mỗi bước em đi vàng mặt đất
Lung linh lá động hạt sương rơi.

Vén màn qua cửa em mơn trớn
Cho ánh vàng bay ngập cả phòng
Hoa mắt ! đẹp ôi ! người cõi mộng
Đưa tay đón bắt vốn thinh không.

Trở lại thăm nhau thế đủ rồi
Từ từ gót ngọc, tiễn nhau ôi
Non đoài em cố đưa tay vẫy
Khuất bóng em rồi còn một tôi.

Tôi trở vào chăn thật lạnh lùng
Một đêm sáng đẹp giữa trời đông
Em ở, em đi, tôi vẫn thế
Tình mình như thế cũng bằng không.

15/3/1999


những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU