tinhxuan

                         
Một góc trời xuân, một kẻ buồn
Mai vàng nở muộn một tình thương
Mai dù nở muộn xuân còn đó
Xuân đợi mai cười dứt nỗi "tương"

                
Xuân nửa tháng rồi đợi chờ mai
Mai cười xuân cũng hết u hoài
Mai cười toe toét xuân âu yếm
Cái nợ mai xuân nợ muôn đời.

Tháng giêng Quý Tỵ
2013

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU